Profil firmy MT spol. s r.o.

Certifikát ISO 9001:2000

Vznik společnosti s charakteristickými prvky tržní ekonomiky je datován k 25. dubnu 1991, kdy se společníci a zakladatelé firmy Ivan Jakeš, Alena Adamiecová a Jan Pawera rozhodli vstoupit na tenký led transformující se ekonomiky posttotalitního státu.

V té době to byl odvážný krok, neboť to byla první soukromá firma v severomoravském regionu zabývající se opravami elektrických strojů a olejových transformátorů.

Certifikát ISO 9001:2000

Již na přelomu roku 1992-93, v době legislativně-ekonomického tápání, společnost rozšířila svoji činnost o obchodní a začala nabízet, v rámci svého oboru, prodej a servis nových elektromotorů a čerpadel našich i zahraničních výrobců.

V roce 1994 společnost uskutečnila svůj dlouhotrvající sen o ucelení její činnosti tak, že začala poskytovat svým obchodním partnerům veškeré služby nejenom v oboru oprav a prodeje elektrických strojů, ale i dodávat špičkové zahraniční elektrické a elektroizolační materiály.

Od roku 1997 se společnost zaměřila na ekologické potřeby energetického průmyslu a po podepsání licenční smlouvy začala vyrábět zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty, které se postupně stalo součástí venkovních olejových trafostanic v moravském regionu.

Výrobní hala

V roce 2001 se společnost rozhodla zavést systém managementu jakosti podle evropské normy EN ISO 9001:2000 a tímto způsobem dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byla schopna okamžitého začlenění do náročné ekonomiky Evropské unie.

V současné době společnost se svými 30-ti zaměstnanci poskytuje své služby více než 190 odběratelům z celé ČR i zahraničí v celkovém objemu cca 28 mil. korun ročně.


Hlavní činnosti organizace

 • opravy všech typů a značek asynchronních elektromotorů
 • navíjení statorů běžných i atypických elektromotorů
 • opravy čerpadel
 • opravy rotačních obloukových svářeček
 • opravy olejových transformátorů o výkonu 50 - 2500kVA
 • regeneraci transformátorového oleje na zahraničním zařízení značky Alfa - Laval
 • testování elektroizolačních vlastností elektromotorů digitálním testerem DS 212 S americké firmy Baker do 1100kW a 6000V.
 • prodej elektrických motorů a čerpadel
 • prodej zahraničních elektrických a elektroizolačních materiálů
 • prodej měděných smaltovaných vodičů
 • výroba a prodej speciálních záchytných van pro zamezení úkapů olejových transformátorůCopyright © Cheos 2002
| úvodní stránka|